Administrasjon og ledelse

Sist oppdatert 25. august 2019 21:57

Rektor: Jane Vold Fosen

Undervisningsinspektør: Hanne Reinlund Sæther

Administrasjonskonsulent: Linda Bergtun Rasmussen