Administrasjon og ledelse

Sist oppdatert 1. april 2020 13:52

Rektor: Jane Vold Fosen

Undervisningsinspektør: Hanne Reinlund Sæther

Undervisningsinspektør: Per Christian Dalmo

Administrasjonskonsulent: Linda Bergtun Rasmussen