Administrasjon og ledelse

Rektor: Jane Vold Fosen

Undervisningsinspektør: Hanne Reinlund Sæther

Undervisningsinspektør: Per Christian Dalmo (For tiden i permisjon)

Undervisningsinspektør: Kristin Hovda (Stedfortreder for Dalmo)

Administrasjonskonsulent: Renee Stol