Nyheter

Informasjon om oppstart rødt nivå.

Alle elevene ønskes velkommen tilbake fra juleferie tirsdag 5. januar kl. 08.25. Skolen er nå på rødt nivå og det medfører noen endringer for elever og ansatte. Skolen ber om at foreldre og elever leser skolens veileder for smittevern, slik at alle vet hvor de skal møte og hvilke regler...

Les mer
Sist oppdatert 4. januar 2021 17:56

Oppstart skoleåret 20-21

Da er sommerferien over og vi gleder oss til å møte nye og gamle elever. Skolen starter opp mandag 17. august. Ungdomsskolene på Karmøy innfører 60 min. timer fra og med dette skoleåret. Det betyr endring i start- og sluttider. Alle dager starter kl. 08.25. Mandag, tirsdag, torsdag og...

Les mer
Sist oppdatert 31. august 2020 15:56

Helsesykepleier er på jobb også i sommerferien

Har du behov for en prat, eller det noe du lurer på, så send sms/ring tlf 918 35 160 til May Iren Knutsen (ferie 20. juli - 9. august) eller tlf. 482 17 060 til Anne Reiersen Torsheim (ferie 22. juni - 12. juli)  HFU på Norheim har åpent hver mandag i sommer...

Les mer
Sist oppdatert 9. juli 2020 16:17

God sommer

Neste skoleår starter 17. august kl. 08.25. Det innføres 60 min. timer, noe som medfører endring i start- og sluttider. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette i august. Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!

Les mer
Sist oppdatert 3. juli 2020 16:43

Veileder om smittevern

Det er utarbeidet en nasjonal smitteveileder for ungdomsskolen. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/ Denne sammen med skolens lokale veileder Lokal Veileder Covid 19 Gult Nivå Skoleåret 20 21 Åkra Ungdomsskole Lokal Veileder For å Redusere Smitterisikoen Ved Covid 19 Åkra Ungdomsskole gir råd og føringer når det gjelder drift under koronavirusutbruddet. Skolen ber om at foreldre/foresatte og...

Les mer
Sist oppdatert 15. august 2020 20:00

Hjemmeskole

Så lenge skolen holder stengt vil alle undervisningsopplegg legges i Showbie. Teams brukes som formidlings- og kommunikasjonsplattform. Det stilles forventning til hjemmearbeid, innleveringer og vurderinger i perioden. Elevene må være tilgjengelige og på i løpet av skoledagen. Svært viktig at alle foreldre holder seg oppdatert og følger med på...

Les mer
Sist oppdatert 2. april 2020 12:50

Start- og sluttider

Skolen starter kl. 08.35 alle skoledager. Mandager slutter elevene kl. 15.00, resten av uka slutter de kl. 14.05. De som har rett til skoleskyss kan sjekke rutetidene her: https://www.kolumbus.no/skoleskyss/skoleruter/      

Les mer
Sist oppdatert 25. august 2019 21:48

Hei, verden!

Velkommen til Karmøy Kommune nettsteder. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!

Les mer
Sist oppdatert 10. oktober 2018 12:27