Nyheter

Oppstart skoleåret 20-21

Da er sommerferien over og vi gleder oss til å møte nye og gamle elever. Skolen starter opp mandag 17. august. Ungdomsskolene på Karmøy innfører 60 min. timer fra og med dette skoleåret. Det betyr endring i start- og sluttider. Alle dager starter kl. 08.25. Mandag, tirsdag, torsdag og...

Les mer
Sist oppdatert 31. august 2020 15:56

Helsesykepleier er på jobb også i sommerferien

Har du behov for en prat, eller det noe du lurer på, så send sms/ring tlf 918 35 160 til May Iren Knutsen (ferie 20. juli - 9. august) eller tlf. 482 17 060 til Anne Reiersen Torsheim (ferie 22. juni - 12. juli)  HFU på Norheim har åpent hver mandag i sommer...

Les mer
Sist oppdatert 9. juli 2020 16:17

God sommer

Neste skoleår starter 17. august kl. 08.25. Det innføres 60 min. timer, noe som medfører endring i start- og sluttider. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette i august. Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!

Les mer
Sist oppdatert 3. juli 2020 16:43

Veileder om smittevern

Det er utarbeidet en nasjonal smitteveileder for ungdomsskolen. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/ Denne sammen med skolens lokale veileder Lokal Veileder Covid 19 Gult Nivå Skoleåret 20 21 Åkra Ungdomsskole Lokal Veileder For å Redusere Smitterisikoen Ved Covid 19 Åkra Ungdomsskole gir råd og føringer når det gjelder drift under koronavirusutbruddet. Skolen ber om at foreldre/foresatte og...

Les mer
Sist oppdatert 15. august 2020 20:00

Hjemmeskole

Så lenge skolen holder stengt vil alle undervisningsopplegg legges i Showbie. Teams brukes som formidlings- og kommunikasjonsplattform. Det stilles forventning til hjemmearbeid, innleveringer og vurderinger i perioden. Elevene må være tilgjengelige og på i løpet av skoledagen. Svært viktig at alle foreldre holder seg oppdatert og følger med på...

Les mer
Sist oppdatert 2. april 2020 12:50

Start- og sluttider

Skolen starter kl. 08.35 alle skoledager. Mandager slutter elevene kl. 15.00, resten av uka slutter de kl. 14.05. De som har rett til skoleskyss kan sjekke rutetidene her: https://www.kolumbus.no/skoleskyss/skoleruter/      

Les mer
Sist oppdatert 25. august 2019 21:48

Hei, verden!

Velkommen til Karmøy Kommune nettsteder. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!

Les mer
Sist oppdatert 10. oktober 2018 12:27