Klassekontakter

Hver klasse velger en klassekontakt.   

Eksempel på oppgaver kan være:

  • Ha god kontakt med foreldrene i klassen/gruppen, spørre om innspill og ivareta deres interesser i møtet med skolen
  • Formidle foreldrenes innspill og synspunkter til kontaktlærer, FAU eller rektor
  • Snakke med kontaktlæreren om hva foreldrene synes det er viktig å få informasjon om
  • Snakke med kontaktlæreren om hvordan foreldrene kan støtte skolen
  • Ivareta elevenes og foreldrenes interesser når det oppstår saker som gjelder alle
  • Ta initiativ til sosiale arrangementer for foreldre og elever
  • Organisere foreldredeltakelsen i arrangementer, for eksempel aktivitetsdager

For mer informasjon se fug

Oversikt Klassekontakter 2019 20