Elevråd

Opplæringslova § 11-2. Elevråd ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten.

Ein medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet.

Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller rektor krev det.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

 

Elevrådet 2019/20

Leder: Karoline Haugeberg 10D (representant ungdomsråd)

Nestleder: Samuel Eriksen 8D (vararepresentant ungdomsråd)

Sekretær: Mari Ferkingstad Liknes 8C

Øvrige representanter: Henrik Tangen 8A, Konstanse Larsen 8B, Samuel Eriksen 8D, Oliver Hovden 9A, Emilie Nordstrand 9B, Emily Opsal Knutsen 9C, Evenezer E. Kusmu 9D, Stian Midttveit 10A, David Torgersen 10B, Andrea Torsen 10C, Eirik Sunde Tjøsvold 10E

Varerepresentanter: Stine Seim 8A, Lars Johannes Haugeberg 8B, Håkon Ferkingstad Liknes 8C (vara sekretær), Maren Cecilie Ekroll 8D, William Lægreid 9A, Jonas Mannes Birkeland 9B, Adrian Jørgensen Hansen 9C, Iselin Helen Gjerde 9D, Kaija Bjørkeli 10A, Lennart Fagerland Kvilhaugsvik 10B, Jørgen Stava 10C, Simona Wolak 10D, Thobias Tveit 10E

 

Referat 18.09.19 

Referat 17.10.19

Referat 14.11.19

Referat 20.02.20

KVA SKAL TIL FOR AT EG SKAL TRIVAST PÅ SKULEN

Årshjul For Elevrådet 2019 20