Elevråd

Opplæringslova § 11-2. Elevråd ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten.

Ein medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet.

Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller rektor krev det.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

Elevrådet 2021/22

Leder: Mari Ferkingstad Liknes 10C (representant ungdomsråd)

Nestleder: Martinius Damm 8C (vararepresentant ungdomsråd)

Sekretær: Margrete Olsen 10A

Øvrige representanter: Sander Olsen varne (8A), Troy Thorsen (8B), Oliver Våge Steinkjellå (8D), Bendik Bauge Haugland (8E), Sebastian G. Schnabel (9A), Marcus Andreas Mannes (9B), Marthea Ferkingstad (9C), Tobias Jakobsen (9D), Berdines Mjølhus (10B), Christoffer Y. Susort (10D)

Varerepresentanter: Noah Warholm (8A), Olav André Ånensen (8B), Sigurd B. Størkersen (8C), Emil T. Stava (8D), Mathias Håheim-Andersen (8E), Ariana M. Vikra (9A), Martha Østensen (9B), Nora Eline Mosbron (9C), Sander H. Medhaug (9D), Karoline Margrethe Sveinall (10A), Konstanse Larsen (10B), Morten Havnen (10C), Maren Cecilie V. Ekroll (10D)

Referat 18.09.19 

Referat 17.10.19

Referat 14.11.19

Referat 20.02.20

KVA SKAL TIL FOR AT EG SKAL TRIVAST PÅ SKULEN

Årshjul For Elevrådet 2019 20