Eksamen

Sist oppdatert 25. august 2019 21:24

Eksamensdager 2020

15. mai:     Opplysning om trekkfag skriftlig eksamen kl.9.00 (Sentralt gitt)

19. mai:     Skriftlig eksamen MATEMATIKK

19. mai:     Forberedelsesdag ENGELSK

20. mai:     Skriftlig eksamen ENGELSK

25. mai:     Forberedelsesdag NORSK sidemål+hovedmål

26. mai:     Skriftlig eksamen NORSK hovedmål

27. mai:     Skriftlig eksamen NORSK sidemål

09. juni:      Opplysning om trekkfag muntlig eksamen (Lokalt gitt)

10. juni:      Obligatorisk forberedelsesdag

11. juni:      Muntlig eksamen