Eksamen

Eksamen 2021

12. mai:     Opplysning om trekkfag skriftlig eksamen kl. 09.00

18. mai:     Forberedelsesdag NORSK sm+hm

19. mai:     Skriftlig eksamen NORSK hm

20. mai:     Skriftlig eksamen NORSK sm

20. mai:     Forberedelsesdag ENGELSK

21. mai:     Skriftlig eksamen ENGELSK

25. mai:     Skriftlig eksamen MATEMATIKK

08. juni:     Opplysning om trekkfag muntlig eksamen kl. 08.30

09. juni:      Obligatorisk forberedelsesdag

10. juni:      Lokalt gitt muntlig eksamen