Eksamen

Eksamen 2023

12. mai:     Opplysning om trekkfag skriftlig eksamen kl. 09.00

22. mai:     Forberedelsesdag ENGELSK

22. mai:     Skriftlig eksamen MATEMATIKK

23. mai:     Skriftlig eksamen ENGELSK

23. mai:     Forberedelsesdag NORSK hm+sm

24. mai:     Skriftlig eksamen NORSK hm

25. mai:     Skriftlig eksamen NORSK sm

13. juni:     Opplysning om trekkfag muntlig eksamen kl. 08.30

14. juni:      Obligatorisk forberedelsesdag

15. juni:      Lokalt gitt muntlig eksamen