Eksamen

Eksamen 2022

12. mai:     Opplysning om trekkfag skriftlig eksamen kl. 09.00

18. mai:     Forberedelsesdag ENGELSK

19. mai:     Skriftlig eksamen ENGELSK

19. mai:     Forberedelsesdag NORSK hm+sm

20. mai:     Skriftlig eksamen NORSK hm

23. mai:     Skriftlig eksamen NORSK sm

24. mai:     Skriftlig eksamen MATEMATIKK

10. juni:     Opplysning om trekkfag muntlig eksamen kl. 08.30

13. juni:      Obligatorisk forberedelsesdag

14. juni:      Lokalt gitt muntlig eksamen