Informasjon om oppstart rødt nivå.

Alle elevene ønskes velkommen tilbake fra juleferie tirsdag 5. januar kl. 08.25. Skolen er nå på rødt nivå og det medfører noen endringer for elever og ansatte.

Skolen ber om at foreldre og elever leser skolens veileder for smittevern, slik at alle vet hvor de skal møte og hvilke regler som gjelder.

Nasjonal veileder for smittevern: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/