Oppstart skoleåret 20-21

Da er sommerferien over og vi gleder oss til å møte nye og gamle elever. Skolen starter opp mandag 17. august. Ungdomsskolene på Karmøy innfører 60 min. timer fra og med dette skoleåret. Det betyr endring i start- og sluttider. Alle dager starter kl. 08.25. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag er sluttiden kl. 14.25. Onsdag slutter elevene kl. 11.45. Kun elever med rett til skyss kan benytte seg av skoleskyssen. Henting og bringing av elever skjer på bussholdeplass sør for skolen. Busstider ligger under menyen bussrute. Skolen vil oppdatere smittevernveilederen i løpet av uka. Vi ber om at elever og foreldre/foresatte setter seg inn i skolens lokale veileder for smittevern.

Velkommen til skolestart!