Veileder om smittevern

Sist oppdatert 8. mai 2020 18:46

Åkra ungdomsskole starter opp med undervisning på skolen mandag 11. mai. Det blir en gradvis åpning der 10. trinn starter opp 11.mai, 9. trinn 12. mai og 8. trinn 13. mai. Vi følger som regel vanlig timeplan. Det er utarbeidet en nasjonal smitteveileder for ungdomsskolen. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/ Denne sammen med skolens lokale veileder Lokal Veileder For å Redusere Smitterisikoen Ved Covid 19 Åkra Ungdomsskole gir råd og føringer når det gjelder drift under koronavirusutbruddet. Skolen ber om at foreldre/foresatte og elever setter seg inn i innholdet i veilederne.