Veileder om smittevern

Det er utarbeidet en nasjonal smitteveileder for ungdomsskolen. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/ Denne sammen med skolens lokale veileder Lokal Veileder Covid 19 Gult Nivå Skoleåret 20 21 Åkra Ungdomsskole Lokal Veileder For å Redusere Smitterisikoen Ved Covid 19 Åkra Ungdomsskole gir råd og føringer når det gjelder drift under koronavirusutbruddet. Skolen ber om at foreldre/foresatte og elever setter seg inn i innholdet i veilederne.