Hjemmeskole

Så lenge skolen holder stengt vil alle undervisningsopplegg legges i Showbie. Teams brukes som formidlings- og kommunikasjonsplattform. Det stilles forventning til hjemmearbeid, innleveringer og vurderinger i perioden. Elevene må være tilgjengelige og på i løpet av skoledagen. Svært viktig at alle foreldre holder seg oppdatert og følger med på elevenes arbeid.

Foreldre som ønsker å drøfte en bekymring for barns psykiske helse som følge av den pågående situasjonen kan kontakte Karmøy PPT. Se her.

Coronaviruset: fakta, råd og tiltak finner dere på Karmøy kommune sine nettsider.