Start- og sluttider

Skolen starter kl. 08.35 alle skoledager. Mandager slutter elevene kl. 15.00, resten av uka slutter de kl. 14.05.

De som har rett til skoleskyss kan sjekke rutetidene her:

https://www.kolumbus.no/skoleskyss/skoleruter/